Správa a údržba nemovitostí

Pomůžeme vám se vším, co je potřeba.

Ekonomické a administrativní služby

Potřebujete někoho, kdo za vás povede účetnictví, pohlídá si vyúčtování energií a služeb pro SVJ? Jsme tu pro vás! Povedeme aktuální evidenci o bytových jednotkách, postaráme se o vyměření předpisu plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových i nebytových jednotek, zkontrolujeme i jejich úhradu.

Pomůžeme vám s vedením podvojného účetnictví podle platných právních předpisů, zpracujeme mzdovou agendu, i roční účetní uzávěrku, budeme evidovat náklady na teplo, teplé užitkové vody i další služby spojené s provozem a údržbou nemovitosti, zpracujeme vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky a mnoho dalšího. Spolehněte se na nás! 

Jednání s dodavateli a úřady

Máte jiné věci na práci než neustále něco řešit s úřady a dodavateli? Možná vás potěší, že i tohle obstaráme za vás. Zajistíme vám povolení, vybereme dodavatele energií a služeb. Nezní to báječně?

Klíčové hospodářství

Klíče jsou v každé organizaci důležitým majetkem. Přístup do budov i jednotlivých jednotek a provozů vždy doprovází i systém zámků, klíče k nim je třeba evidovat a zajistit dozor. I o to se postaráme, stejně tak o softwarovou registraci všech zápůjček a vratek. Můžete na nás nechat i projekci systému generálního klíče.

Možnost sjednání non-stop havarijní služby

Chcete mít jistotu, že se někdo postará ve dne i v noci o vaši bezpečnost? Když dojde k havárii, je třeba jednat okamžitě a zabránit tak jejímu dalšímu šíření. Díky sjednání non-stop havarijní služby se nemusíte bát. Havarijní pohotovost je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Poradí si s prasklým potrubím, výměnou radiátorů, únikem plynu i se závadami kanalizačních a odpadních rozvodů nebo s opravou a výměnou elektroinstalace apod. K dispozici máme instalatéry, topenáře, elektrikáře, plynaře, i ty, kdo si poradí s odpady a kanalizací.

Přepis záloh vlastníků/nájemníků

Dáváte přednost tomu, aby elektřinu a plyn hradil přímo nájemník místo toho, aby vám platil vyšší nájem a vy z něj hradili i energie? Na tom není nic zvláštního, jen vás čeká trocha papírování. To je pro mnohé z nás strašák, kdo se v těch formulářích má vyznat?

Neplýtvejte časem ani energií a nechte to na nás. Vám ubydou starosti, nájemník zase bude mít přehled nad vlastní spotřebou i platbou účtů. Když přestane zálohy hradit, upomínky i penále půjdou za ním. 

Provozní a technické služby

Péče o nemovitosti vyžaduje čas i úsilí, o trpělivosti ani nemluvě. Je tolik věcí, o které se musíte postarat, není pak divu, když vám něco unikne. Chcete mít jistotu, že vám se nic takového nestane, ale zároveň nechcete pořád něco řešit? Přenechte tyto starosti nám. Postaráme se o evidenci měřidel i jejich odpočtů, vypracujeme domovní řád, zajistíme drobné opravy nemovitosti i revize technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších předpisů, postaráme se o smluvní zajištění dodávek služeb spojených s nemovitostí i non-stop havarijních služeb, přebereme objednané práce od zhotovitelů. Ještě s něčím vám můžeme pomoci?

Řešení pojistných událostí

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Známé je i přísloví Kdo je připraven, není překvapen. Pojistné události v domácnosti nebo u nemovitosti nejsou ničím výjimečným, když k nim dojde, je třeba škodu řešit s pojišťovnou, a to co nejdříve.

Kromě toho, že pojistnou událost nahlásíte, musíte taky uvést škody a to, jak k události došlo a jak probíhala. Pojišťovna to posoudí, možná po vás bude chtít ještě něco doložit. Pojistné plnění vyplatí až v okamžiku, kdy prošetří, jak a proč k události došlo, posoudí nárok na pojistné plnění, vyčíslí ho. Zní vám to zdlouhavě, až se vám to ani nechce řešit? Vyřešíme to za vás.

Revize smluv

Smluv je hned několik typů, vyznat se v nich není snadné. Problém často bývá v porozumění některým pojmům, navíc mnohdy tápeme v tom, co všechno v daném typu smlouvy musí být uvedeno. I smlouvy si tak zaslouží kontrolu a prostudování právníkem, který vás může upozornit na možná rizika a doporučit nějakou tu úpravu.

Vedení účetnictví 

Je pro vás účetnictví velkou neznámou a chcete mít jistotu, že budete mít vše v pořádku? Spolehněte se na nás. Postaráme se o:

  • Vedení podvojného účetnictví bytového družstva
  • Měsíční uzávěrky
  • Evidenci nájemníků a podnájemníků
  • Výběr a kontrolu úhrad nájemného a dalších služeb spojených s bydlením
  • Zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek
  • Zpracování účetní rozvahy a výsledovky
  • Zpracování roční účetní závěrky
  • Mzdovou agendu
  • Archivaci dokladů
  • Vypracování přehledu fondu oprav za příslušný rok včetně přehledu nákladů a dlužníků

Dohled nad revizemi 

Některá zařízení potřebují pravidelnou revizi, pohlídat všechny termíny, dodržet je, postarat se případně o nápravu, to není nic jednoduchého. I s tím vám ale dokážeme pomoci a provedeme dohled nad revizemi.